Pozemky Chuderov - Stavební parcely k výstavbě rodinných domů na prodej

CHUDEROV místo pro Váš nový domov

Technická a veřejná infrastruktura

Technická infrastruktura:

Stavební parcely jsou plně vybaveny inženýrskými sítěmi (včetně přípojek) ukončenými na hranicích pozemků v instalačních sloupcích.


Inženýrské sítě:

  • vodovodní řad
  • plynovodní řad
  • elektřina
  • kanalizace dešťová
  • kanalizace splašková

Veřejná infrastruktura:

Široké obousměrné komunikace a chodníky i veřejné osvětlení jsou vybudovány a zkolaudovány. Budoucím vlastníkům stavebních parcel odpadají náklady na jejich realizaci.